Головна » Файли » Методична робота та матеріали для учнів » 8 клас Всесвітня історія

Реформи Івана ІV Грозного і Петра І
20.04.2017, 18:33

Презентація

Реформи Івана ІV Грозного

Реформа

Значення

Створення системи приказів

Створена чітка система управління

Скликання Земського собору (1549 – 1550 рр.)

Встановлення станово-представницької монархії.

Реформа місцевого управління

На місцях запроваджена посада «губних старост»

Прийнято Судебник (1550 р.)

Вдосконалення судочинства, посилення закріпачення селян.

Військова реформа

Створено постійне військо – стрілецьке, вдосконалення озброєння. Обмеження місництва.

1551 р. – «Стоглавий» церковний собор

Церква виступила за зміцнення держави, упорядкування обрядовості, церковного землеволодіння.

Висновки

Реформи 50-х рр. XVI ст.:

  1. Зміцнили владу царя.
  2. Посилили роль дворянства.
  3. Привели до деякої реорганізації (перебудови) місцевого і центрального управління.
  4. Посилили військову потугу країни.
  5. Створили передумови для вирішення зовнішньополітич­них завдань, які стояли перед Московською державою.

Реформи Петра І

Реформа промисловості — створення мануфактур з використанням примусової праці. Розвиток металургії і текстильного виробництва, суднобудування, шовкопрядіння, виготовлення скла і порцеляни.  Проведення політики меркантилізму — перевищення вивозу російських товарів (експорту) над увозом закордонних товарів (імпортом); перетворення Петербурга в центр зовнішньої торгівлі.

Реформи державного управління — створення нового вищого законодавчого, виконавчого і розпорядницького органу — Сенату (1711) (колегіальний орган влади, члени якого призначалися ца­рем); скасування Приказів, замість яких були створені нові устано­ви — колегії (1718) (відали певними ділянками управління по всій території країни: військова колегія, колегія іноземних справ, юстиц-колегія і т. п.).

«Табель про ранги» (1722) — упорядкування послідовності про­сування по службі; відділення військової служби від цивільної (ко­жен вид служби поділявся на 14 класів або рангів; установлення вислуги чинів за тривалу і бездоганну службу, а не за знатність походження).

Церковна реформа — створення Духовної колегії або Синоду (1721), що повинен був замінити патріарха (у веденні Синоду зна­ходилися винятково церковні справи: цензура духовних книг, бо­ротьба з єресями і розколом, призначення та усунення посадових духовних осіб. Синод виконував і функції духовного суду. Таким чином, церковна влада опинялася в підпорядкуванні у світської влади); заснування особливого відомства — Монастирського приказу — для управління монастирськими і церковними землями.

Військова реформа — рекрутські набори, однакове озброєння й обмундирування; прийняття військових і морських статутів; довічне несення військової служби.

Податкова реформа — перепис усього податного чоловічого насе­лення (1719); уведення замість подвірного обкладання подушної податі (1724).

Реформа місцевого управління — введення розподілу держави на губернії (1708).

Висновок, зміни відбулися в різних областях державного управління Росії. Вони торкнулися вищих державних установ, органів місцевого управлін­ня і суду, порядку заміщення посад в армії і державному апараті.

Петровські реформи сприяли зміцненню абсолютизму. Вони здійснювалися на кріпосницькій основі і були спрямовані на збережен­ня і зміцнення феодально-кріпосницького ладу. У той же час реформи створювали умови для виникнення капіталістичних відносин.

Категорія: 8 клас Всесвітня історія | Додав: ekarkusha
Переглядів: 364 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar