Головна » Файли » Методична робота та матеріали для учнів » 11 клас Всесвітня історія

США в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст.
22.01.2017, 18:52

 

Гаррі Трумен (1945 – 1952 рр), демократ

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Справедливий курс ».

 1. Реконверсія (перехід до мирного життя):
 • збільшення зарплати;
 • поступова ліквідація контролю держави над цінами;
 • приватизація державних заводів, побудованих під час II Світової війни.
 1. Солдатський білль про права: піль­ги демобілізованим у галузі освіти, от­риманні кредиту на житло, відкритті власного бізнесу.
 2. Федеральна програма дешевого житлового будівництва.
 3. Закон Тафта-Гартлі (1947): обме­жені профспілкова діяльність та пра­во на страйки.
 4. Маккартизм (за іменем провід­ника політики сенатора Маккарті): кампанія переслідування прогресив­них діячів та організацій (масові пе­ревірки на лояльність до уряду, звіль­нення з роботи, тюремне ув’язнення)

«Стримування комунізму»: економіч­на допомога бідним країнам для попе­редження соціальних вибухів; конф­ронтація з СРСР.

 1. План Маршалла: виділення 17 млрд доларів США на розвиток західноєвропейських країн.
 2. «Пакт Ріо-де-Жанейро» (1947) з країнами Південної Америки про спільну оборону західної півкулі.
 3. Доктрина Трумена: США мають право втручатися у внутрішні справи будь-якої країни світу, якщо є загроза для капіталістичних порядків.
 4. Співзасновники НАТО (1949).
 5. Під прапором ООН США беруть участь у корейському конфлікті (1950-1953 рр.)

 

Дуайт Ейзенхауер (1952-1960 рр.), республіканець

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Злагода»: республіканці й демокра­ти відмовилися від взаємних звинува­чень і пішли на поступки в питаннях зовнішньої та внутрішньої політики.

 1. Засудження діяльності Маккарті.
 2. Скасування закону Тафта-Гартлі.
 3. Сприяння великому бізнесу:
 • полегшений доступ до кредитів;

·         скорочені податки на корпорації та особисті прибутки.

 1. Скорочення федеральних видат­ків, системи громадських робіт.
 2. Початок і швидкий-розвиток нау­ково-технічної революції (НТР),
 3. Визнання незаконності сегрегації на транспорті та в навчальних закла­дах. Розгортання мирного руху афро­американців за громадянські права

«Звільнення від комунізму».

1.        Покращення відносин з СРСР:

·         участь у нараді глав урядів СРСР, СПІА, Великої Британії, Франції (1955);

·         візит М.Хрущова до США (1959).

2.        Участь у створенні військово-полі­тичних блоків (СЕАТО, 1954 р.; Баг­дадський пакт, 1955 р.), які разом з НАТО охопили 70 держав.

3.        Надання допомоги Франції в Індо­китаї, придушення революції в Гвате­малі (1954).

4.        Співробітництво з країнами Бли­зького Сходу з метою зменшення впливу СРСР у регіоні

 

Науково-технічна революцій (НТР)

НТР - перетворення науки на безпосередню виробничу силу.

І етап (сер. 1940-х р.)

 • Посилення втручання держави у виробничу сферу.
 • Автоматизація виробництва, запровадження комп’ютерів.
 • Підвищення продуктивності праці.
 • Тенденція до інтернаціоналізації виробництва і капіталів.

II етап (почався в 1970-ті р.)

 • Стандартизація виробництва.
 • Комплексна механізація та автоматизація.
 • Розширення застосування комп’ютерної техніки.
 • Пошук енерго- та матеріалозберігаючих технологій.
 • Тенденція до концентрації та централізації виробництва та капіталу.
 • Швидкий розвиток галузей індустрії, що безпосередньо пов’язані з НТР (кібернетика, виробництво комп’ютерів, авіакосмічна промисловість тощо).
 • Входження в побут мікрокалькуляторів, відеомагнітофонів, персональних комп’ютерів, кабельного ТБ.
 • Підвищення соціально-економічного значення інформаційної діяльності, надшвидкий розвиток засобів масової інформації (Інтернет).

 

Дж. Кеннеді (1960-1963 рр.), демократ

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Нові рубежі»: прискорення еконо­мічного зростання за допомогою дер­жавного регулювання.

 1. Боротьба з бідністю:
 • будівництво житла для бідних;

•         підвищено мінімум погодинної зарплати;

 • розширені громадські роботи;
 • антиінфляційна програма.
 1. Програма федерального фінансу­вання освіти.
 2. Допомога фермерам.
 3. Програма «Аполлон» з підготовки польоту на Місяць

«Гнучке реагування »: можливість ве­дення як тотальної ядерної війни, так і «обмежених війн».

 1. Карибська криза (1962).
 2. Московський договір про заборону ядерних випробувань у трьох сферах (1963).
 3. Програма «Союз заради прогре­су»; фінансування культурних та со­ціальних програм у Латинській Аме­риці.
 4. Створено Корпус миру, активіс­ти якого направлялися в країни, що розвивалися, для надання допомоги в розвитку демократії та ринкової еко­номіки

Карибська криза

Передумови. Перемога на Кубі народної революції (1959 р.), підтриманої СРСР. США почали готувати збройну інтервенцію на Кубу, зосередивши в Карибському регіоні свої військові сили.

Причини. Жовтень 1962 р.- з метою тиску на США СРСР розміщує на Кубі ядерні ракети середньої дальності.

Перебіг подій.

 • Блокада Куби з боку США, які вимагають демонтувати і вивезти радянські ракети. Перехоплення та обшук морськими патруля­ми США усіх суден, що прямували на Кубу.
 • 24-28 жовтня 1962 р. —- загроза прямого зіткнення СРСР та США, коли 5 радянських суден підійшли до зони блокади.
 • За посередництва Генерального секретаря (ООН лідери США Дж. Кеннеді та СРСР М.Хрущов досягли домовленості: СРСР під контролем ООН вивозив ракети, США відмовлялися від інтервенції на Кубу.

Результати й наслідки. Криза виявила безперспективність силового протистояння і нарощування гонки озброєнь у ядерній сфері.

 • Почався пошук шляху до мирних взаємин США та СРСР, скоро­чення озброєнь.
 • «Холодна війна» не припинилася.

ПІДЙОМ РУХУ ЗА ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАВА В США (50-60-ті роки XX ст.)

Причини

 • Расова дискримінація чорних американців, особливо в південних штатах, політика сегрегації (відокремлення).
 • Активізація громадянської позиції афроамериканців завдяки участі в II Світовій війні, залученню до міського життя.
 • Зростання національно-визвольної боротьби в колоніальних і за­лежних країнах Африки й Азії.

Основні події

1950-ті рр. — мирні методи боротьби:

 • бойкот громадського транспорту чорними американцями;
 • 1957р. створення Конфедерації християнського керівництва Півдня, очолюваної баптистським священиком Мартином Лютером Кінгом, яка очолила боротьбу за громадянські права;
 • організація бойкотів, «рейдів свободи», «сидячих демонстрацій» проти расової дискримінації спільно з білими організаціями.

1960-ті рр. — радикалізація руху:

 • повстання в чорних гето Півночі проти поліцейської сваволі (1964-1967 рр.);
 • утворення партії «Чорні пантери» (1966 р.), що виступала проти ненасильницької боротьби: капіталістична система відповідаль­на за всі лиха афроамериканців;
 • поширення сепаратизму та чорного расизму, послаблення зв ’язків між чорною і білою громадами.
 • 1968 р. загибель М. Л. Кінга від рук найманого вбивці спричи­нила масові повстання.

Результати: до початку 1970-х років повністю ліквідована ра­сова дискримінація на законодавчому рівні.

А. Джонсон (1963-1968 рр.), демократ

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Велике суспільство».

 1. Триває боротьба з бідністю:
 • допомога сім’ям з низькими доходами;
 • будівництво дешевого житла;

•         безкоштовне медичне страхування для літніх лю­дей.

 1. Заборона расової дискримінації виборців: на робо­ті, у сфері освіти, в громадських місцях (1964, 1968).
 2. 1969 р. — політ на Місяць корабля «Аполлон-11» з трьома астронавтами.
 3. Повстання афроамериканців (1964-1965)

«Гнучке реагування».

 1. Розгортання ра­кетно-ядерної зброї, збільшення армії.
 2. Вступ США у війну в Індокитаї (В'єтнамська вій­на) (1964 - 1975).
 3. Продовження про­грами «Союз заради прогресу»

Р. Ніксон (1968-1974 рр.), республіканець

Внутрішня політика

Зовнішня політика

 1. «Нова економічна політика» в умовах кризи 1969"1970 рр.:
 • заморожене зростання зарплати;

•  податкові пільги для великого ка­піталу;

 • заборонені окремі види страйків;

•  збільшені пенсії та виплати бага­тодітним сім’ям;

 • створена система допомоги сім’ям з прибутками нижче офіційної межі бідності.
 1. Остаточно скасована расова се­грегація.
 2. Скасована загальна військова повинність.
 3. Право голосу надано з 18 років

«Вотергейський скандал» -  політичний скандал у США 1972—1974, що закінчився відставкою президента країни Річарда Ніксона, єдиною в історії США відставкою президента

«Атлантична єдність».

 1. Вихід з В’єтнамської війни.
 2. Зустрічі з Л.Брежнєвим (1972, 1973 рр.).
 3. Серія договорів з СРСР:
 • 1972р. — Договір з протиракетної оборони (ПРО); «Основи взаємо­відносин між США та СРСР »;
 • 1973р. — Угода про запобігання ядерній війні; Тимчасова угода з обмеження стратегічних насту­пальних озброєнь (ОСО-1);
 • 1974р. Договір про обмеження підземних ядерних випробувань.

4. Налагодження відносин з кому­ністичним Китаєм

Дж.Форд (1974 – 1976 рр.), республіканець

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Ніксономіка без Ніксона». Економічна криза та депресія: скоро­чення промислового виробництва, на 13,7 %, зростання цін, інфляція.

 1. Збільшення виробництва продук­тів.
 2. Житлове будівництво.
 3. Подолання енергетичних про­блем

«Розрядка».

 1. Спільний американо-радянський космічний політ і стикування кораб­лів «Аполлон» і «Союз» (1975).
 2. Припинення активного діалогу з СРСР щодо скорочення озброєнь

Дж. Картер (1976-1980 рр.), демократ

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Чесне правління».

Ліквідація наслідків економічного спаду 1974-1975 рр.

 1. Пріоритетний розвиток енергети­ки:
 • економія ресурсів;
 • створення резервів нафти;
 • збільшення видобутку вугілля;
 • розвиток ядерної енергетики;

•          пошук альтернативних джерел енергії (сонця, вітру).

 1. Скорочення державних видатків, передусім на соціальні потреби.
 2. Зменшення податків, залучення інвестицій

«Моральні цінності».

 1. Встановлені дипломатичні відно­сини з Китаєм.
 2. Договір ОСО-2 (1979 р., не ратифікований).
 3. «Доктрина Картера»: можливість «обмеженої» ядерної війни (відповідь на вторгнення до Афганістану СРСР).
 4. За сприяння Картера Єгипет та Ізраїль підписали Кемп-Девідські до­мовленості та мирний договір (1978- 1979 рр.), що сприяло нормалізації становища на Близькому Сході

Р. Рейган (1980-1988 рр.), республіканець

Внутрішня політика

Зовнішня політика

1.         «Рейганоміка»:

•          підтримка приватної ініціативи;

•          повне оновлення промислового по­тенціалу США, стимулювання капіталовкладень до наукомістких галузей («реіндустріалізація»);

•          відмова від жорсткої регламента­ції бізнесу;

•          скорочення бюджетних видатків;

•          зниження податків (до 20 %);

•          штучне зниження курсу долара для здешевлення американсь­ких товарів і підвищення їх конкурентноздатності;

•          жорстка антипрофспілкова полі­тика.

2.         Значні витрати міністерства обо­рони США у першій пол. 80-х років (до 300 млрд доларів на рік).

Виділяють два періоди:

1.        До 1985 р. — протистояння СРСР

(«імперії зла»):

•          відновлення військової переваги США у світі;

•          збройні акції проти Гренади, Лі­вану та Лівії;

•          розміщення в Західній Європі крилатих ракет та ракет середньої дальності;

•          початок роботи над програмою СОІ (стратегічна оборонна ініціатива): розміщення озброєнь у космосі.

2.        З 1985 р. — нормалізація відносин з СРСР:

•          щорічні зустрічі з лідером СРСР М.Горбачовим (1985-1988 рр.);

•          договір про ліквідацію ракет се­редньої і малої дальності (1987);

 1. Дефіцит федерального бюджету. Державний борг (1989 р. — 2,8 трлн доларів): США перетворилися з кре­дитора на боржника

• переговори зі скорочення звичай­них озброєнь

Дж. Буш-старший (1988-1992 рр.), республіканець

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Рейганоміка без Рейгана».

 1. Продовження економічного курсу Рейгана.
 2. Замороження державних видатків для ліквідації зовнішнього боргу

«Стримування і залякування».

 1. Зустрічі з М. Горбачовим.
 2. Договір з СРСР про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1, 1991).
 3. Операція в Кувейті «Буря в пус­телі» (1991)

Б. Клінтон (1992-2000 рр.), демократ

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Відродження Америки».

 1. Інвестиції в будівництво шосей­них шляхів, комунальний благоус­трій, енергозбереження, підтримка молоді тощо.
 2. Податкові пільги підприємствам, що створюють нові робочі місця.
 3. Скорочення державного дефіци­ту за рахунок зменшення держав­них витрат на оборону й неефектив­ні програми та за рахунок збільшен­ня урядових доходів.
 4. Значні видатки на соціальні пот­реби (охорона здоров'я, захист без­робітних, освіта).
 5. Зростання податків.
 6. Скорочення державного апара­ту.
 7. Боротьба з наркоманією та зло­чинністю.

У 1998 р. розпочався скандал через інтимний зв’язок Клінтона з прак­тиканткою Білого дому, що ледь не призвів до оголошення імпічменту і вдарив по авторитету Демократич­ної партії США

«Світове лідерство» у зв’язку із за­кінченням «холодної війни».

 1. Підтримка конструктивних від­носин з пострадянськими держава­ми, курс на «поширення демократії і ринкової економіки у світі».
 2. Сприяння перетворенню НАТО на політичну організацію, розши­рення НАТО на Схід.
 3. Участь в інтеграційних проце­сах американського континенту.
 4. Миротворчі місії:
 • підписання Дейтонських угод з урегулювання конфліктів у Боснії та Герцеговині (Югос­лавія);
 • посередництво у переговорах між Ізраїлем та Палестинською автономією;
 • невдача місій у Сомалі та Кам­боджі.
 1. Припинення програми СОІ.
 2. Боротьба з тероризмом.
 3. Покращення відносин з Ки­таєм

Дж. Буш-молодший (2000-2008 рр.), республіканець

Внутрішня політика

Зовнішня політика

«Співпереживаючий консерватизм».

 1. Захист приватної власності і роз­виток приватного сектору економіки.
 2. Скорочення податків.
 3. Гарантії системи соціального забезпечення.
 4. Значний вплив теракту 11 верес­ня 2001 р.:
 • Закон про боротьбу з терориз­мом, який ввів суворіші норми імміграції, охорони кордонів, розвідувальної діяльності тощо;
 • переозброєння армії, збільшення військових витрат
 • падіння темпів зростання еко­номіки США, зростання дефіциту держбюджету

«Превентивна самооборона».

 1. Створення національної програми протиракетної оборони.
 2. Підтримка пострадянських країн (Україна, Грузія).
 3. Після теракту 11.09.2001 р. — ак­тивна боротьба з міжнародним екс­тремізмом:
 • операція «Незламна воля» проти терористів міжнародної організа­ції «Аль-Каїда» (2001);
 • зміцнення зв’язків з нетради­ційними союзниками (Росія, Ін­дія) у боротьбі з тероризмом
 • «Нова стратегія безпеки США» (2002): право на превентивні ак­ції проти країн-потенційних агре­сорів з метою усунення загрози для США та їхніх союзників, аж до зміни в них політичних ре­жимів (Афганістан, Ірак)

 

Барак Обама (2008 – 2017), демократ

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Подолання наслідків фінансової кризи 2008 р.:

 • закон про виділення 787 млрд. доларів, призначених для пом’якшення наслідків рецесії іпотечної та кредитної кризи.
 • реформа фінансової системи - заборона банкам проводити операції на фінансових ринках за рахунок власних коштів, обмеження для зростання банків.

Реформа сфери охорони здоров’я і медичного страхування.

Політика координації дій і доброзичливого тону.

 • 2011 р. з Іраку були виведені американські війська. 
 • 2 травня 2011 р. американським спецназом було ліквідовано «терориста номер один» Усама бен Ладена.
 • 2013 р. значно загострилися відносини між США і Сирією, де діє режим Башара Асада. У вересні його було звинувачено у використанні хімічної зброї проти мирного населення. Конфлікт настільки загострився, що Сполучені Штати грозили введенням своїх військ у Сирію, з метою повалення існуючого тут режиму.

2016 р. – на президентських виборах перемагає республіканець Дональд Трамп.

Категорія: 11 клас Всесвітня історія | Додав: ekarkusha
Переглядів: 1240 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar